Przegladaj obiekty z regionu:

Fauna i flora

Fauna i Flora

 

Na obszarze Piwnicznej można wyróżnić piętra roślinne, których istnienie związane jest z określonymi warunkami klimatycznymi i wysokością na poziomem morza:

·        Do 500 metrów n.p.m. – piętro pogórza, jego naturalne zbiorowiska roślinne prawie nie zachowały się na terenie miasta, za wyjątkiem odtwarzających się w dolinie Popradu zespołów grądowych.  

·        Do wysokości 1100 m n.p.m. – piętro regla dolnego, dominujące piętro w obszarze miasta. Panują w nim lasy jodłowe, wyżej z bukami i świerkami.

·        Ponad piętrem regla dolnego występuje niewielki fragment regla górnego, gdzie przeważa bór świerkowy.

W obszarze miasta występuje blisko 1000 gatunków roślin kwiatowych, blisko 500 gatunków porostów, 250 gatunków mszaków i 400 gatunków grzybów. Ciekawą grupę tworzą gatunki alpejskie i subalpejskie, w zasadzie gatunki halne regla górnego. Przykładem tych gatunków jest kuklik górski i pięciornik złoty. Z górskich  gatunków do najliczniejszych należą gatunki reglowe i ogólnogórskie takich jak np. żywiec gruczołowaty lub storczyca kulista (rośliny regla dolnego).

Udział gatunków kserotermicznych (ciepłolubnych) widoczny jest na siedliskach suchych i nasłonecznionych. Stanowiska tych roślin spotykamy na stokach Kicarza i Śmigowskiego. Interesujące są także niektóre gatunki grzybów. Do rzadkości należy trzęsak, który pasożytuje  na owocnikach innego grzyba. Znany jest z jedynego miejsca w Sądecczyźnie, z lasów w Piwnicznej. Duże znaczenie mają zarówno grzyby jadalne, jak również pasożytnicze, w które obfitują lasy i zarośla Piwnicznej.

 

 

Fauna w Piwnicznej składa się z różnych grup, najliczniejszą grupę tworzą gatunki pospolite, tj. o szerokim zasięgu geograficznym. Gatunki te nie charakteryzują jednak danego obszaru. Do gatunków górskich fauny, występujących w obszarze miasta zaliczamy ptaki: drozda obroźnego, orzechówkę, dzięcioła trójpalczastego i pliszkę. Wśród płazów na uwagę zasługuje występowanie traszki karpackiej (endemitu karpackiego), traszki górskiej, salamandry, kumaków i ropuch. Charakterystyczną cechą jest występowanie gatunków ciepłolubnych. Możliwe jest występowanie największego z krajowych węży , węża Eskulapa, spośród powszechnego występowania innych węży: zaskrońca, gniewosza oraz żmii zygzakowatej. Najwięcej przykładów gatunków ciepłolubnych mamy wśród bezkręgowców np. motyle, chrząszcze, pluskwiaki. Charakterystyczną cechą miejscowej fauny związanej z dużymi kompleksami leśnymi jest występowanie gatunków zwierząt puszczańskich. Zaliczyć do nich możemy niedźwiedzia, wilka, rysia oraz żbika. W lasach żyją jelenie, sarny i dziki. Z ptaków na uwagę zasługują: myszołów, jastrząb, pustułka, orzeł przedni, orliki, bocian czarny, kuraki leśne, oraz wiele ptaków śpiewających. Obszar miasta zasiedlają prawie wszystkie gatunki ssaków występujących w Beskidzie Sądeckim. Są to wymienione wyżej gatunki łowne, jak również ssaki drobniejsze takie jak lisy, zające, łasice, kuny, gryzonie. W Piwnicznej występuje około 100 gatunków ptaków, 13 gatunków płazów, 6 gatunków gadów. Spośród bezkręgowców na największą uwagę zasługują owady: motyle dzienne (pazie, rusałki, niepylak) czy nocne (zmroczniki, zmierzchnica trupia główka) oraz chrząszcze (biegacze, kózki, jelonki).

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2021 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 129, W tym miesiącu: 2463
Wszystkich odwiedzin: 699318
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.