Przegladaj obiekty z regionu:

Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy znajduje się w południowo-wschodniej części Małopolski. Utworzony został w 1987 r. i zajmuje powierzchnię 54 000 ha, a łącznie z otuliną 79 000 ha. Park znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej z wyjątkową strefą hydrochemiczną o bogatych zasobach zmineralizowanych wód wykorzystywanych w lecznictwie. Przeważa tutaj krajobraz górski, ale występują także obszary pogórzy oraz kotliny śródgórskie. Beskid Sądecki jest częścią Beskidu Wschodniego, który tworzy potężny wał górski o wysokości powyżej 1000 m n.p.m. ciągnący się od Bramy Koniakowskiej (720 m n.p.m.) do Bramy Tylickiej (680 m n.p.m.). Południowa część parku rozciąga się wzdłuż granicy polsko – słowackiej, na długim odcinku granica biegnie krętą doliną Popradu.

Na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego występują: Beskid Sądecki, Pogórza Starosądeckie i Nowosądeckie oraz Kotlina Sądecka. Beskid  Sądecki znajduje się w strefie płaszczowiny magurskiej. Najwyższe wzniesienia znajdują się w obrębie struktur  synklinalnych z odpornych, gruboławicowych kompleksów piaskowca magurskiego. Popradzki Park Krajobrazowy obejmuje dwa pasma: Radziejowej (1262 m n.p.m.) oraz Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.).

Popradzki Park Krajobrazowy leży na terenie dorzeczy trzech rzek: Dunajca, Popradu oraz Kamienicy Nawojowskiej. Jedną z cech fizyczno-geograficznych parku są duże zasoby wód powierzchniowych, które są nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni i zmienne w czasie. Zasoby te zwiększa tranzytowy charakter Dunajca i Popradu, które wypływają prosto z Tatr. Rzeki a także ich dopływy charakteryzuje duży potencjał powodziowy, natomiast Dunajec jest nazywany „najdzikszą” rzeką polskich Karpat. Na terenie parku znajdują się liczne źródła mineralne.

W skład flory Popradzkiego Parku Krajobrazowego wchodzą różne grupy gatunków. Gatunki niżowe stanowią najliczniejszą grupę, ich skład tworzą m.in. olcha czarna, topola biała, grab zwyczajny, klon polny, konwalia majowa, przylaszczka pospolita i wiele innych. W dużej ilości występują także gatunki niżowo-górskie, należą do nich: borówka brusznica, psia trawka, malina właściwa, dzwonek pokrzywolistny i inne. Duże znaczenie maja gatunki górskie, składające się z kilku typów zasięgowych. Najniższe położenia zajmują gatunki podgórskie, które zajmują strefę położoną pomiędzy 300 m n.p.m. a 800 m n.p.m., zaliczamy do nich: pióropusznik strusi, wrześń pobrzeżny. Kolejną wysokość zajmują gatunki ogólnogórskie odznaczające się bardzo rozległym zasięgiem pionowym. Do tej grupy należy urdzik karpacki, goryczka trojeściowa. Na wysokości od 550 do 1200 m n.p.m. zaczynają pojawiać się gatunki wysokogórskie.

Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego wiele przedstawicieli świata zwierząt. Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią ssaki. Do najprymitywniejszej grupy ssaków, należą ssaki owadożerne reprezentowane są przez 9 gatunków: 3 gatunki ryjówek, rzęsorek i rzęsorek rzeczek, zębiełek białawy i karliczek oraz jeż i kret. Jedynym przedstawicielem zajęczaków jest zając szarak, który zamieszkuj najchętniej tereny otwarte i biega nawet do 80 km/h. Najliczniej reprezentują grupę ssaków gryzonie (17 gatunków) w tym: wiewiórka pospolita, nornica ruda, mysz leśna, popielica, orzesznica, koszatka. Ważną grupą ssaków zamieszkującą tereny parku są drapieżnik: borsuk, wydra, kuna leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny, gronostaj, łasica łaska, lis, wilk, ryś, niedźwiedź brunatny. Spośród dużych ssaków kopytnych najliczniejsze to jeleń europejski, sarna, dzik. Na terenach górskich występowanie ptaków jest bardzo zróżnicowane. Możemy tutaj spotkać m.in. czaplę siwą, bociana czarnego, derkacza, orlika krzywego, puszczyka uralskiego, pliszkę górską, dzięcioła, świergotka drzewnego, drozda obrożnego, orzechówkę, orła przedniego, orlika krzykliwego i wiele innych. W parku żyje liczna gromada płazów (5 gatunków płazów ogoniastych, jak również 5 gatunków płazów bezogoniastych) zaliczanych do trzech rzędów. Do najciekawszych płazów ogoniastych należą: salamandra plamista, traszka grzebieniasta, zwyczajna oraz karpacka. Do bezogoniastych płazów należą: kumak górski, ropucha szara, ropucha zielona, żaba trawna, rzekotka trawna. Grupę gadów reprezentują trzy gatunki jaszczurek ( żyworodna, zwijka oraz padalec zwyczajny) i cztery gatunki węży (zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty, wąż Eskulapa, żmija jadowita). W Beskidzie Sądeckim występuje około 20 gatunków ryb. Najpopularniejsze z nich to pstrąg potokowy, głowacica, lipień, głowacz pręgopłetwy i głowacz białopłetwy, brzanka i brzana, świnka i inne.

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2021 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 75, W tym miesiącu: 2250
Wszystkich odwiedzin: 699105
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.