Przegladaj obiekty z regionu:

Przekraczanie granicy polsko - słowackiej

 Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój leży  w strefie przygranicznej polsko-słowackiej, wiele szlaków turystycznych i dróg polnych biegnie wzdłóż granicy lub ją przekracza. Po wejściu Polski do układu
z Schengen zniesiono kontrolę na granicach. Obecnie turysta wędrujący po górach może swobodnie przekroczyć granicę w każdym, dowolnie wybranym przez siebie miejscu, jednak musi posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty.

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY:

 

Polska w Schengen

Co oznacza zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych ?

Na granicy pomiędzy państwami układu Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna. Przekraczanie lądowych granic wewnętrznych jest dopuszczalne w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
Co istotne, swoboda przekraczania granic dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich grupy Schengen, jak również obywateli państw trzecich legalnie przebywających w tej strefie.

Zniesienie kontroli granicznych nie oznacza zniesienia granic administracyjnych.

W mocy pozostaną też wprowadzone przez władze państw członkowskich procedury administracyjne, np. meldunkowe. W związku z przepisami imigracyjnymi i wizowymi wskazane jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (w przypadku obywateli polskich ważny paszport lub dowód osobisty).

Kontrola tożsamości, pomimo iż nie będzie przeprowadzana na granicach, może być dokonana na zasadach wyrywkowych, na terenie całego obszaru Schengen.

UWAGA !
Prawo jazdy, legitymacja, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia nie są dokumentami uprawniającymi obywateli polskich do przekraczania granicy.

Na opiekunach ciąży obowiązek posiadania ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżującej z nimi osoby niepełnoletniej(nawet jeśli jest to bardzo małe dziecki). W razie poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego klauzula ochronna upoważnia, na mocy stosownej Decyzji Rady UE, każde Państwo Członkowskie do okresowego przywrócenia kontroli na swoich granicach z innymi państwami strefy Schengen.

 

  Limity przy przewożeniu towarów akcyzowych (na 1 osobę pełnoletnią) na użytek osobisty
  z krajów Unii Europejskiej:
 • 1 kg tytoniu
 • 200 szt. cygar
 • 800 szt. papierosów ( przy czym przy wjeździe do Austrii, Finlandii, Danii, RFN, Szwecji i Wielkiej Brytanii tylko 200 szt.)
 • 20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu
 • 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)
 • 10 litrów spirytusu
 • 110 litrów piwa

Limity przy przewożeniu towarów akcyzowych (na 1 osobę pełnoletnią) na użytek osobisty
z krajów spoza Unii Europejskiej
:

 • 200 sztuk papierosów lub 100 cygaretek lub 50 cygar lub 250 g tytoniu
 • 1 litr alkoholu mocnego (powyżej 22 proc. zawartości alkoholu) lub 2 litry alkoholu słabszego (poniżej 22 proc. zawartości alkoholu) i 4 litry wina musującego i 16 litrów piwa
   

 Źródło: Sewis informacyjny KOSG w Nowym Sączu,  www.karpacki.strazgraniczna.pl

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2021 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 85, W tym miesiącu: 2260
Wszystkich odwiedzin: 699115
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.