Przegladaj obiekty z regionu:

Historia miasta

HISTORIA MIASTA

1 lipca 1348 r. król Kazimierz Wielki wystawił w Krakowie dokument lokacji miasta Piwniczna Szyja. Granice utworzonego na surowym korzeniu miasta oparte zostały o istniejące już w ternie wsie (Młodów, Głębokie, Łomnica i nieznany dziś w Beskidzie Sądeckim Nart). Miasto lokowano na prawie magdeburskim, a prawo lokacji i organizacji życia gospodarczego nad Popradem otrzymał od polskiego monarchy zasadźca Hanko ze Sącza.

Przygraniczne położenie na szlaku handlowym oraz przywileje nadawane przez polskich władców (Stefan Batory w 1578 r., Jan Kazimierz w 1649 r., Jan III Sobieski w 1687 r., Stanisław August w 1766 r., Michał Korybut Wiśniowiecki w 1669 r., August II Sas w 1748 r., cesarz austriacki Franciszek I Habsburg w 1824 r.) sprzyjały prędkiemu rozwojowi miasteczka. Oryginałami tych dokumentów miasto szczyci się do dziś.    

Takie położenie na granicy wiązało się jednak także z niebezpieczeństwami częstych najazdów obcych wojsk. Największych spustoszeń dokonały oddziały wojewody siedmiogrodzkiego Ścibora ze Ściborzyc (1410 r.) oraz oddział Tomasza Tarczaya (1474 r.). W XVII w. miasto nawiedzały groźne powodzie (1662, 1688, 1690). Szczególnie tragiczny okazał się dla Piwnicznej i okolicy wiek XVIII. W 1770 r. Sądecczyzna została włączona do Węgier, zaś w dwa lata później trafiła pod zabór austriacki.

Ożywienie gospodarcze przyniósł koniec XVIII w. W Piwnicznej powstała szkoła, szpital, papiernia, tracz, folusz oraz świdernia. Jeszcze
w 1801 r. zbudowano w rynku drewnianą kastę (zwaną ceternią) – cysternę na wodę. Kasta zaopatrywała mieszkańców w wodę, a w razie potrzeby pełniła funkcje zbiornika przeciwpożarowego. W latach 1880-86 powstał także nowy kościół (w miejscu wcześniejszego, który spłonął w pożarze miasta w 1876 r.). W latach 1874-76 do Piwnicznej doprowadzono linię kolejową Nowy Sącz-Musyzna, stację kolejową zbudowano jednak dopiero w 1908 r.

Pod koniec XIX w. nastąpił rozwój Piwnicznej jako uzdrowiska. Zaczęto wykorzystywać lokalne źródła wód mineralnych do celów leczniczych, co spowodowało napływ kuracjuszy i letników. Za odkrywcę walorów piwniczańskich wód uznawany jest lwowski dr Juliusz Korwin Gąsiorowski. W 1932 r. dokonano pierwszego odwiertu wody mineralnej. Zbudowano łazienki i pijalnię wód. Nad kuracjuszami czuwał lekarz zdrojowy, pielęgniarki i masażyści. Pobyty w uzdrowisku uprzyjemniała oferta kulturalna miasteczka – rozmiate zabawy i festyny.

Górskie położenie miasta sprzyjało rozwojowi turystyki, nic więc dziwnego, że już w 1906 r. wyznakowano tu pierwszy szlak turystyczny (zarazem pierwszy w polskich Beskidach). Prowadził on z Piwnicznej przez Eliaszówkę do Jaworek.

Ważną rolę Piwniczna odegrała w czasie II wojny światowej. Zorganizowano świetnie działającą siatkę przerzutów kurierskich (miejscowy leśniczy Paweł Liber („Sprytny”) wraz z Julianem Zubkiem (ps. „Tatar”)), z czasem rozwinęła się również partyzantka. Szlak kurierski przebiegał przez Kosarzyska i Eliaszówką na Słowację, docelowo zaś do Budapesztu. Przez granicę przeprowadzano żołnierzy, ludność żydowską uciekającą przed hitlerowcami. Za pomoc okazaną Żydom podczas okupacji (szczególnie Henrykowi Zvi Zimmermanowi – działaczowi żydowskiego podziemia) mieszkaniec Piwnicznej Michał Łomnicki w 1993 r. został odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

Z tematem działalności kurierów można zapoznać się w Izbie Pamięci w MGOK-u. Także na grzbiecie Eliaszówki umieszczono stosowne tablice informacyjne wraz z oznakowaniami szlaku kurierów.

Spod okupacji niemieckiej Piwniczna została wyzwolona 23 stycznia 1945 r. przez I Armię Gwardii 4 Frontu Ukraińskiego. W dowód uznania za wysiłek włożony w walkę z okupantem  w 1986 r. Piwniczna została odznaczona Krzyżem Walecznych.

Po wojnie miasto powoli zaczęło się rozwijać jako ośrodek turystyczny. Obecnie jest znanym uzdrowiskiem w dolinie Popradu, chętnie odwiedzanym przez spragnionych spokoju turystów.

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2021 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 117, W tym miesiącu: 2451
Wszystkich odwiedzin: 699306
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.