Przegladaj obiekty z regionu:

UKRYTE ZAKĄTKI

UKRYTE ZAKĄTKI

Przełom Jarzębiński to obszar chroniony obejmujący powierzchnię 5,5 ha we wschodniej części Pienin, na północ od miejscowości Jarzębina.Jest to krótka głęboka dolina powstała w wyniku erozji spowodowanej przez potok Mały Lipnik.Źródła potoku znajdują się pod skałą Barani Róg, który już po krótkim biegu wcina się w wapienne skały Dudkowe, gdzie meandruje dnem przełomu tworząc progi rzeczne, wodospady i tzw. kotły olbrzymów.Z całego półkilometrowego przełomu najpiękniejszy jest dolny około 150-metrowy odcinek, którym wąska dolina kończy się pod stromą Łysą Skałą.

Ośli Wierch (859 m n.p.m.) to wyraźnie widoczny leśny szczyt w głównym paśmie Gór Lubowelskich, na północ od Starej Lubowli, w regionie Górnego Spiszu.Na szczycie znajduje się kamienny krzyż oraz ważne skrzyżowanie szlaków turystycznych prowadzących przez góry.Z łąki na szczycie rozpościera się piękna panorama Magury Spiskiej, Gór Lewockich oraz polskiego Beskidu Sądeckiego.

 

Haligowskie Skały położone są na północ od Haligowiec na prawym brzegu potoku Lipnik.Masyw Haligowskich Skał jest podzielony pięcioma żlebami, z których dwa wypełnione są odłamkami skalnymi.Skalne ostańce między żlebami są silnie zerodowane, występują tu liczne podziemne formy krasowe.W wyniku rozwoju Pienin w izolacji od pozostałego regionu tatrzańskiego florę Haligowskich Skał charakteryzują liczne endemity i subendemity oraz występowanie gatunków ciepłolubnych wraz z gatunkami górskimi czy nawet wysokogórskimi.Biocenozę leśną tworzą zespoły leśne buczyny naskalnej z fragmentami reliktowych borów.Wśród drzew przeważa świerk, występuje tu także buk, jodła, sosna i modrzew.Rezerwat nie jest dostępny dla turystów.Scenerię Haligowskich Skał można podziwiać z drogi krajowej II/543 Czerwony Klasztor – Gniazda oraz z poprowadzonego wokół nich szlaku turystycznego (zielonego) z Haligowiec oraz ze szlaku czerwonego prowadzącego granią parku narodowego.Na 63 hektarach kompleksu skał wapiennych ochroną objęto cenne gatunki flory i fauny.W samych skałach znajduje się wiele korytarzy, komór i jaskiń.Najbardziej znana jest Aksamitka w Czerwonej Skale, Brzostowa Dziura przy Białej Skale oraz Zbójnicka Jaskinia pod Grubą Skałą licząca około 30 m, którą można łatwo rozpoznać po 5-metrowym oknie skalnym nazywanym Zbójnicką Bramą.Mniejsze komory i jaskinie to pozostałości większych podziemnych pomieszczeń, które uległy zawaleniu.Jaskinie znane były miejscowej ludności już we wczesnym średniowieczu.

Aksamitka to narodowy pomnik przyrody znajdujący się na terenie Haligowiec w powiecie Stara Lubowla.Pod względem geomorfologicznym należy do Pienin, jest elementem otuliny Pienińskiego Parku Narodowego, a ochroną został objęty w 1979 r.Przedmiotem ochrony jest jaskinia licząca 335 m z uszkodzoną szatą naciekową, w której występują nietoperze.Jest to także miejsce prowadzonych prac archeologicznych niedostępne dla turystów.Wejście do jaskini znajduje się na południowym stoku Haligowskich Skał na wysokości 756 m n.p.m. Jest to jaskinia tektoniczno-krasowa, pozioma, nieaktywna, łączna długość jaskini wynosi 335 m.Główny korytarz ma 225 m, w niektórych miejscach osiąga 18 m wysokości.Jaskinia Aksamitka w 1976 r. została uznana za chroniony pomnik przyrody, od 1996 r. została wpisana na listę narodowych pomników przyrody.Jest uważana za typową jaskinię krasową.Do jej powstania znacznie przyczyniła się woda, która przenikała do wnętrza skał.W jaskini występują liczne korytarze i komory, w których znajdują się skały i rumosz skalny.Szata naciekowa została uszkodzona i zniszczona w przeszłości przez mieszkańców miejscowości i turystów.Odpowiedni mikroklimat jaskini stwarza sprzyjające warunki dla różnych gatunków nietoperzy.Ze względu na ochronę jaskini i potrzebę zachowania jej walorów Aksamitka nie jest dostępna dla zwiedzających.Jaskinia powstała w szarych triasowych skałach wapiennych w wyniku erozji spowodowanej przez cieki wodne i wody opadowe wzdłuż szczelin tektonicznych w kierunkach północno-zachodnim do południowo-wschodniego oraz południowo-zachodnim do północno-wschodniego oraz wzdłuż powierzchni międzyławicowych.Do powstania jaskini przyczyniło się także wietrzenie skał i osypywanie się odłamków.Materiał wypełniający jaskinię posiadający różne kształty i wielkość, o zróżnicowanej kolorystyce od kolorów białego, przez brąz i szary do ciemnogranatowego jest obecnie znacznie zniszczony.Temperatura waha się w granicach 7-8 °C.

 

 

 

Loading
Projekt i realizacja
© 2011-2021 netkoncept.com
skycms

Licznik wizyt:
Dzisiaj: 204, W tym miesiącu: 2917
Wszystkich odwiedzin: 699772
Informacja Turystyczna Piwniczna Zdrój
33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11
informacjapiwniczna@o2.pl
tel.: 18 446 83 25
„Sąsiedzka współpraca w promowaniu oraz odkrywaniu walorów i potencjału turystycznego pogranicza Piwniczna-Zdrój - Stara Lubovna". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -
Republika Słowacka 2007-2013.